Ons privacybeleid

Persoonsgegevens

De Dierenkliniek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leest u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze website www.de-dierenkliniek.nl bezoekt en/of cliënt bij ons bent. We raden u aan deze kennisgeving aandachtig te lezen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Als u na het lezen van dit bericht nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via feedback@de-dierenkliniek.nl.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Deze versie is gepubliceerd op 8 september 2022.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Dierenkliniek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via feedback@de-dierenkliniek.nl.

Doel en duur verwerken persoonsgegevens

De Dierenkliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De Dierenkliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De cliëntgegevens worden tot maximaal zeven (7) jaar na het laatste bezoek aan onze kliniek bewaard. Dit in verband met verplichtingen rondom de administratie binnen de kliniek.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Dierenkliniek deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Dierenkliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden waaraan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn:

SOORT BEDRIJFREDEN
Tweedelijns klinieken / SpoedkliniekIn het geval wij de cliënt/patiënt doorverwijzen voor o.a. specialistische hulp en spoedhulp
LaboratoriaIn het geval er onderzoeken nodig zijn die niet binnen de kliniek kunnen worden uitgevoerd
HuisdierenverzekeringenAlleen in het geval cliënt een lopende verzekering heeft voor zijn/haar huisdier bij de betreffende verzekeraar
DierencrematoriumIn het geval de cliënt gebruik wilt maken van hun diensten
Stichting Nederlandse Databank GezelschapsdierenVoor het registreren van de patiënt, cliënt en het bijbehorende chipnummer
MailchimpVoor het versturen van nieuwsbrieven (alleen na akkoord opt-in)
PersonalCardVoor het versturen van vaccinatieherinneringen
VetStoriaVoor het online maken van een afspraak
IDEXX AnimanaVoor het bijhouden van het patiëntdossier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dierenkliniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar feedback@de-dierenkliniek.nl. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kun tevens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

De Dierenkliniek neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden op een externe server bewaard in het datacenter van Amazon Web Services (AWS) in Frankfurt, Duitsland. Dit centrum is eind 2014 geopend en bevindt zich in het hart van één van de best bekabelde gebieden in Europa. Ons systeem is beveiligd met persoonlijke wachtwoorden en een gecertificeerde virusscanner. Daarnaast is onze website voorzien van een SSL certificaat. Het personeel wordt met enige regelmaat in een persoonlijke briefing op de hoogte gebracht van de AVG en de regelgeving daaromtrent.

Cookies

Over cookies

Hieronder vindt u uitleg over wat cookies zijn, de verschillende soorten cookies die we gebruiken, hoe we ze gebruiken en hoe u uw cookie voorkeuren kunt beheren. U kunt uw toestemming op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken.

Uw toestemming geldt voor het domein: www.de-dierenkliniek.nl.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om stukjes informatie op te slaan. Ze worden door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen.wanneer de website in uw browser wordt geladen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek op onze website weer door uw internetbrowser aan ons worden teruggestuurd. Bovendien helpen deze cookies ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Welk soort cookies gebruikt De Dierenkliniek en voor welk doel?

NoodzakelijkNoodzakelijke cookies zijn absoluut essentieel om de volledige functionaliteit van de website te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie.
FunctioneelFunctionele cookies helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten, zoals het delen van de inhoud van de website op social media platforms, het verzamelen van feedback en andere functionaliteiten van derden.
PrestatiePrestatie cookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.
AnalyticsAnalytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Deze cookies helpen bij het verstrekken van informatie over het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de bron enzovoorts. Deze data helpt ons te analyseren of onze website naar behoren presteert en waar wij verbeteringen zouden kunnen aanbrengen.
AdvertentieAdvertentie cookies worden gebruikt om bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketingcampagnes. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om aangepaste advertenties te bieden.

Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren beheren?

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt, wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van de verschillende soorten cookies. Mocht u op een later tijdstip uw voorkeuren willen wijzigen, dan kunt u dit doen in de “Cookie instellingen” in de footer van onze website. De toestemmingsverklaring wordt vervolgens weergegeven, waarin u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Als u bovendien helemaal niet wilt dat websites cookies op uw computer opslaan, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Houd er rekening mee da de instellingen voor elke internetbrowser op elk apparaat dat u gebruikt apart aangepast moeten worden. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar www.allaboutcookies.org.

Als u geen toestemming geeft of indien u uw toestemming op een later moment intrekt, dient u er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed (meer) zullen functioneren.